מחוז ירושלים

"דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום"  
(משלי ג', י"ז)

סניף בקעה
לכיתות ג'-י"ב: פעוליות בימי שישי- חצי שעה לפני כניסת השבת
לכיתות ו'-ז' ביום רביעי 16:30-18:30 
רחוב יששכר 3
לפרטים: דני - 054-5624935 | baka@noamist.org

סניף תלפיות מזרח
פעולות בימי שלישי וחמישי 16:30-18:30 בקהילת "מורשת אבהרם", רחוב אדם 22, ירושלים
לפרטים: נתנאל- 054-2242166 | talpaz@noamist.org


​סניף הגבעה הצרפתית (רמות ציון)
פעולות בימי שלישי וחמישי 16:30-18:30 בקהילת "רמות ציון" רחוב בר כוכבא 68
לפרטים: הילה - 054-5654864 | ramot.zion@noamist.org

סניף קטמון
פעולות בימי שלישי וחמישי 16:30-18:30 במרכז קגן, רחוב רבי צדוק 6
לפרטים: הודיה - 052-6055669 | katamon@noamist.org


סניף גילה
פעילות בימי רביעי 16:30-18:30 , בבית ספר תל"י גילה, רחוב ורדינון 1
לפרטים:
הודיה - 052-6055669 | gilo@noamist.org