את כל הפרטים על מחנה הקיץ (הסעות, תמונות, יום הורים וכו') תוכלו לקבל באתר המחנה

http://www.noamsummercamp.org/ 

תאריכי המחנה הם כדלקמן:

9/7/2017 – 31/7/2017 – מחנה תיכוניסטים

16/7/2017 – 27/7/2017 – מחנה קיץ למסיימי כיתות ו'-ט'

16/72017 – 20/7/2017 – מחנה ניצנים (מסיימי כיתות ה)

25/7/2017 – 27/7/2017 – מחנון (מסיימי כיתות ג'-ד')

תודה ונתראה במחנה,

צוות נוע"ם!