קורס ההדרכה

קורס ההדרכה פועל בסניפים של נוע"ם ומועבר על-ידי בוגרי הסניף.

הקורס מכשיר את חניכי כיתות ט' במהלך השנה להדרכה בסניפים. בקורס מועברים נושאים שונים של מנהיגות והדרכה - מתודות ועקרונות הדרכה, וכן העשרות בנושאי מסורת, התנועה המסורתית והעשרות כלליות.

במהלך הקורס ניתן מקום משמעותי להתנסויות בהדרכה של החניכים ולאחר פסח הם משתלבים בהדרכה בסניף באופן מבוקר ומלווה ע"י המדריכים, כחלק מתהליך הכשרתם.
בנוסף, חניכי קורס הדרכה משתתפים במפעלים הארציים- טיול סוכות, שבתון ארצי, טיול פסח ובסמינר חנוכה יחד עם התיכוניסטים.

 

חניכי קורס ההדרכה יכולים לקחת חלק בועדות הסניפיות כחלק ממועצת נוע"ם.

 
קורס הדרכה מיועד לתלמידי כיתות ט' בכל הארץ וחשוב להדגיש שכל חניך מוזמן לקחת חלק בפעילות קורס ההדרכה באזור מגוריו אפילו אם אין הוא מעוניין להדריך בשנה הבאה.