נוע"ם- התנועה המסורתית

   נוע"ם היא תנועת הנוער של התנועה המסורתית. התנועה המסורתית היא זרם ביהדות, המבוסס על אמונה באלוהים והמשלב בגישתו נאמנות למסורת היהודית ולהלכה, לצד פתיחות לעולם המודרני ולתרבות הדמוקרטית וההומניסטית. היהדות המסורתית רואה את ההלכה כמכלול דינמי ומתפתח של ערכים החייב להתאים לעצמו לתנאי המקום ולנסיבות המשתנות בכל דור ודור.

​התנועה המסורתית היא תנועה ישראלית במהותה ובצביונה, ועם זאת בעלת זיקה ליהדות הקונסרבטיבית העולמית. התנועה ברחבי הארץ, על כל אגפיה, מהווים בית לאנשים רבים המוצאים בהם יהדות חמה ומסבירת פנים, המשלבת אמונה, מסורת ומסגרת קהילתית עשירה בערכים יהודיים דמוקרטיים.

בדף זה נלמד על התנועה המסורתית: אידיאולוגיה, ערכים , מאפיינים וכו'...

"על התנועה המסורתית"

עם מנכ"ל התנועה- יזהר הס

שיעור על היהדות המסורתית

עם הרב אנדי סאקס

על התנועה המסורתית"- קשר עם יהדות התפוצות"

עם דבורה גרינברג

על היווצרות הזרמים ביהדות

הרב ירח ב. מאירסדורף