הלכה

   ההלכה היא כינוי ביהדות לכלל הדינים והמצוות שעל פיהם היהודים נוהגים . בנוע"ם הערכים החשובים של ההלכה הם מסורת ושינוי - אין אחד מן המרכיבים חשוב ממשנהו. שניהם הכרחיים להמשך קיומו של העם היהודי הן בארץ והן בחו"ל. בלי המסורת ההלכתית העשירה שלנו העם היהודי יתפורר ויתפלג, נשכח את בוראנו ונאבד את צלם האלהים אשר הקב"ה נטע בתוכנו - נאבד את ייחודנו כיהודים. מצד שני, בלי שינוי הדרגתי ומתמיד בתוך המסורת, תיהפך ההלכה למאובן, ולא תהיה מסוגלת לתפקד בעולם המודרני.

בדף זה נלמד על הגישה של התנועה המסורתית להלכה.