תפילה

    תפילה דתית היא פניה, יש בתפילה פניה אל כוח על-טבעי, פניה אל הקהילה, או פניה אל עצמינו. התפילה נעשית בדרך כלל בדרך של הבעת משאלה, או כתפילה סדירה במסגרת פולחן דתי, הבעת תודה או אף כשיח, שבו האדם שופך את ליבו. בין המטרות של התפילה ניתן למצוא בקשת הדרכה וסיוע, וידוי על מעשים ובקשת סליחה, וכן ביטוי רגשות והודיה כלפי מעלה. בעברית קיימים הביטויים "השתפכות הנפש" וכן "עבודה שבלב" כדי לבטא את מהות התפילה. מילות התפילה עשויות להיות בצורת מזמור, מנטרה, מילים מאגיות, ואף אמירות ספונטניות של המתפלל. ניתן לבצע את התפילה בקבוצה או באופן פרטי.

בדף זה נלמד על המשמעויות השונות של התפילה המסורתית והמתחדשת.

"עיוני תפילה"- עלינו לשבח

 הרב ירח ב. מאירסדורף

איך להתעטף בטלית

 הרב ירח ב. מאירסדורף