top of page

שיעורים וירטואליים

הנחיות ללימוד שבועות- מחלוקת לשם שמיים
הרב ירח ב. מאירסדורף

שיעור לקראת פורים 
עם יאיר זעפרני, מנהל נוע"ם

על הרבי נחמן מברסלב
עם דפי צבי לרנר, מנהלת אגף צהרונים משלבים

כיצד נציין את יום השואה?
הרב ירח ב. מאירסדורף

התורה - ספר היסוד והמופת של העם היהודי
עם ארנון בן-דב

תפילה דתית היא פניה. יש בתפילה פניה אל כוח על-טבעי, פניה אל הקהילה, או פניה אל עצמינו.

התפילה נעשית בדרך כלל בדרך של הבעת משאלה, או כתפילה סדירה במסגרת פולחן דתי, הבעת תודה או אף כשיח, שבו האדם שופך את ליבו. בין המטרות של התפילה ניתן למצוא בקשת הדרכה וסיוע, וידוי על מעשים ובקשת סליחה, וכן ביטוי רגשות והודיה כלפי מעלה. בעברית קיימים הביטויים "השתפכות הנפש" וכן "עבודה שבלב" כדי לבטא את מהות התפילה.

מילות התפילה עשויות להיות בצורת מזמור, מנטרה, מילים מאגיות, ואף אמירות ספונטניות של המתפלל.

ניתן לבצע את התפילה בקבוצה או באופן פרטי.

בדף זה נלמד על המשמעויות השונות של התפילה המסורתית והמתחדשת.

התפילה

איך להתעטף בטלית?
הרב ירח ב. מאירסדורף

עיוני תפילה - "עלינו לשבח"
הרב ירח ב. מאירסדורף

bottom of page