top of page

הרשמה ותשלומים

להורי החניכים שלום,
אנו שמחים על השתתפותם של ילדכם בפעילות ומודים לכם על האמון שאתם נותנים בנו.
כדי לקיים את הפעילויות של נוע"ם בסניפים ובמפעלים הארציים לאורך השנה אנו מבקשים את השתתפותם של כל הפעילים בעלויות.
חשוב שתדעו כי נוע"ם והתנועה המסורתית מסבסדים את הפעילות לילדיכם באופן משמעותי מאוד. העלות להפעלת הסניף במשך השנה ועלות היציאה למפעלים הארציים גבוהה בהרבה ממה שאתם מתבקשים לשלם. אך ללא החלק היחסי אותו בו אתם משתתפים לא ניתן יהיה לקיים את הפעילויות השונות.

דמי החברות מהווים הבעת הסכמה שלכם ההורים להשתתפות ילדיכם בפעילות, תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות בכל פעילויות נוע"ם והשתתפות בעלויות הפעילות הסניפים השונים. 
אנו שמחים על השתתפותם של כל חניך וחניכה בנוע"ם ומבקשים להבהיר כי בכל מקרה בו נדרש סיוע בתשלומים נפעל להסדיר את התשלום לפי יכולות המשפחה. באם יש בכך צורך אתם מוזמנים להגיש בקשת מלגה לוועדת המלגות שלנו.

תעריפי מפעלים בנוע"ם -
שנת הפעילות התשפ"ד (2023-2024)

 

 

 

 

איך נרשמים?
1. נכנסים למערכת הרישום
2. חדשים במערכת? בחרו באפשרות של 'יצירת משתמש חדש' והזינו את פרטיכם בעמוד הזה
נרשמתם למערכת בעבר? הזינו את מספר הזהות שלכם והמערכת תשלים את שאר הפרטים ותבקש ממכם לבחור סיסמה ולהוסיף מספר נייד.
3. בוחרים באירועים ונרשמים למפעל המבוקש.
4. שימו לב: רישום למפעל לא נקלט, כל עוד לא בוצע תשלום.

* זקוקים לעזרה? מוזמנים לפנות אלינו במייל. 

 

 

 


מלגות בנוע"ם

משפחות אשר מתקשות לעמוד בתשלום עבור פעילות התנועה יכולות לפנות בבקשה להנחה.

לצורך כך, הוקמה וועדה מצומצמת ודיסקרטית אשר מטרה לסייע להורים המתקשים  בתשלומים עבור ילדיהם ולקבוע את גובה ההנחה ע"פ קריטריונים אחידים ובהתאם לתקציב התנועה. את הבקשות יש להעביר אך ורק על גבי טופס "בקשת מלגה", אותו יש למלא במלואו ולצרף את כל המסמכים המתבקשים. בקשות לא מלאות או חסרות במסמכים לא ידונו. בכל בקשה מלאה ידונו ויחליטו בועדת ההנחות. את תשובת הועדה תקבלו בטלפון.

החלטת הוועדה תקפה לכל שנת הפעילות ואין צורך בהגשת בקשות חוזרות.

bottom of page