top of page
46d6a4_060377053211418da224b92efcaa2289_mv2.webp

חודש תנועה בנוע"ם

"חודש התנועה מתקיים כל שנה בחודש אדר. הוא חודש שיא בתנועה, לכלל הפעילים, מכיתות ג', ועד מסגרות ההגשמה. חודש זה כולל בתוכו אירועים רבים במסגרות שונות (סניף, חטיבה, שכבה, ועוד) ומתופעל כולו ע"י המועצה, עד רמת כתיבת הפעולות שיועברו בסניפים לאורך כל החודש, בהתאם לגיל. בחודש זה מתמקדים הן בגאווה תנועתית, היכרות יותר מעמיקה עם התנועה, עקרונותיה, התנועה המסורתית, ועוד. חודש זה הוא זמן מיוחד להעמיק את הזהות הנוע"מיסטית של כלל הפעילים ואת גאוות היחידה שלנו כתנועה מאוחדת." מתוך חוקת נוע"ם

מתי קורה חודש תנועה השנה? (2022 - תשפ"ב )

חודש תנועה יתקיים השנה בין התאריכים 26.2-5.4, והנושא הכללי של החודש הוא נוע"ם מסביב לעולם, כאשר כל שבוע יתעסק בתת נושא שקשור לועדה האחראית עליו.

השבועות יתחילו בימי רביעי ויסתיימו בפעולה אשר מסכמת את השבוע בימי שלישי.
 

מהם הנושאים השבועיים השנה?

תת הנושאים של השבועות הם:

שבוע א' (2.3-8.3) -יהדות התפוצות ומסורות מסביב לעולם - באחריות ועדת מסורת

שבוע ב' (9.3-15.3) - נוע"ם עולמי - באחריות ועדת תקשורת

שבוע ג' (16.3-22.3) - זהות חטיבה ושייכות לה - באחריות ועדות החטיבות

שבוע ד' (23.3-29.3) -תיקון עולם - באחריות ועדת תעל"ה

שבוע ה' (30.3-5.4 )-קהילות מסביב לעולם - באחריות ועדת חיברות ובוגרים 

לו"ז חודש תנועה:

(לדוקס לחצו פה)

(ליומן גוגל מצומצם לחצו פה)

 

bottom of page