top of page

סמינרי שכבות

מדי שנה מתקיימים בנוע"ם שבתונים שכבתיים לכל שכבות התיכון.

כל שכבה בקהילה אחרת בארץ, עם תוכן מיוחד ומושקע בהובלת צוות שכבות התיכון הארצי!
 
מסגרת צבי- כיתה י״ב: מציאות כלכלית ופוליטית

כחלק מהתוכנית השנתית ולאור שנת י"ב ותחילת המחשבה קדימה להמשך, השכבה תעבור בשבתון משבצות בנושא כלכלה ופוליטיקה, נושאים אקטואלים בוערים ותכנים ערכיים ורלוונטיים. השבתון גם חשוב להמשך התהליך השכבתי שהתחיל כבר בכיתה ג', והולך ומתבגר ומקבל גוונים חדשים עם הזמן. 

שכבת בראשית- כיתה י״א: מרעיון למציאות- איכות הסביבה
לאחר שנחשפו בסמינר השכבה הראשון לפערים חברתיים במגוון נושאים ותחומים בחברה הישראלית, חברות וחברי השכבה בחרו להתעמק ולפעול סביב איכות הסביבה. בסמינר הקרוב, ילמדו כיצד לקחת רעיון ואידאל לשינוי חברתי ולממש אותו בפועל. מתוך התעמקות בנושא שבחרו, יחלו לגבש מתוה לפרוייקט שכבתי בהמשך השנה.

 
שכבת נופים- כיתה י׳: המציאות של מין ומגדר

שכבת נופים תעסוק באחד הנושאים החשובים והרלוונטים לכולנו ובייחוד לגיל ההתבגרות. דרך היכרות עם מושגים ורעיונות תיאורטיים על ההבדלים שבין מין למגדר והבנה של כל אחד מהם, יתעמקו בסטריטוטיפים מגדריים ויבחנו כיצד הם רלוונטים לחייהם האישיים ומה מפריע להם ולהן בתחום זה. זאת גם לצד חשיפה למאבק בלהט״בופוביה ושוביניזם ולתיקון שיש לעשות לחוסר השוויון החברתי בתחומים אלו. 

שבתון קוה"ד באחריות מועצט'!

שבתון ייחודי רק לשכבת שלכת-קורס הדרכה, ביוזמה ואחריות של מועצת השכבה הנבחרת מסמינר חנוכה. שבתון לגיבוש, העשרה וחיזוק שכבת התיכון הבאה של נוע"ם, בליווי הצוות הבוגר של השכבה. 

 

עלות כל סמינר משתנה, היו בקשר עם מלווי השכבות כדי להתעדכן!

bottom of page