top of page

מועצת נוע"ם

"חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ גַּם כִּי יַזְקִין לֹא יָסוּר מִמֶּנָּה" (משלי כ"ב א')

נוע"ם מושתתת על הנהגת הנוער ומפתחת מנהיגות בקרב חבריה. לנוע"ם מועצה המורכבת מתלמידי כיתות י'-י"ב, הנבחרת אחת לשנה בידי כלל התיכוניסטים. הנהגת תנועת הנוער נמצאת בידיהם.

מועצת נוע"ם היא זו שמחליטה על חוקת התנועה והיא שותפה מלאה בתכנון מפעלים חינוכיים, סמינרים, פרויקטים שונים, פעילות תעל"ה (תיקון עולם למען הכלל) ועוד.

מועצת נוע"ם מורכבת מוועדות שונות המקיפות את חיי הפעילות בנוע"ם: 

ועד מועצה - הועדה המרכזית בראשות שתי יושבות הראש של התנועה ומרכזת את כל עשיית הועדות השונות.

ועדת תעל"ה - ועדה שמרכזת את כל פעילויות תיקון העולם של התנועה והעשייה החברתית של התיכוניסטים.

ועדת חיברות ובוגרים - ועדה שאחראית על ההווי בתנעוה, הקשרים החברתיים והקשר עם בוגרי התנועה.

ועדת מסורת - הועדה הרוחנית של התנועה, שאחראית על הקשר של התנועה לרוח היהדות המסורתית.

ועדת תקשורת - ועדה הממונה על החשיפה של נוע"ם החוצה: רשתות חברתיות, עיתונוע"ם ועוד.

ועדות חטיבה - ועדות אזוריות לחטיבות השונות (ברקת, ספיר, שהם) שאחראיות על גיבוש החטיבה, קביעת מדיניות ואירועים חטיבתיים.

bottom of page