WhatsApp Image 2019-08-23 at 14.34.24.jp

שנת שירות בנוע"ם

נוע"ם מציעה מסלול שנת שירות המשלב בתוכו עשייה, למידה, חיי קבוצה והתפתחות אישית המהווים יחד חוויה מעצבת חיים.

לנוע"ם 4 קומונות ברחבי הארץ, בה מתגוררים השינשינים יחד במשך השנה (מאוגוסט ועד יולי) ובמסגרתה הם פועלים בתוך בתי ספר, בסניפי התנועה, במסגרות חינוך בלתי פורמליות בשעות אחר הצהרים, במרכזי נוער ובמסגרות התנדבות נוספות. נוע"ם גם מפעילה קומונה נוספת בת 11 מתנדבים בשיתוף עם עמותת עמיחי בהוד השרון. 

במקביל, זוכים השינשינים ליום לימוד שבועי בקבצה (אחת לחודש במפגש של כל הגרעין) אשר בו הם מעמיקים בנושאים של חברה ישראלית וזהות יהודית מסורתית.

השינשינים בנוע"ם מלווים ע"י צוות מקצועי, אשר מספק לכל אחד ואחת מהם ליווי אישי קבוע ובמקביל, אמונים על הליווי הקבוצתי של הקומונה.

השינשינים זוכים גם לליווי קבוצתי, אשר מטרתו לגבש את כלל השינשינים, לחזק אותם כקבוצה וכקהילה (לקראת גרעין הנח"ל ובכלל) ולספק להם הדרכות חינוכיות, סמינרים ופעילויות נוספות.

ש"ש מתאימים שיהיו מעוניינים יוכלו להמשיך למסלול צבאי כגרעין נח"ל

בקרוב יחלו המיונים לשנת שירות בנוע"ם בגרעין נוע"ם התשפ"ב 2021-2022. לפרטים נוספים לחצו כאן.

הקומונות שלנו

WhatsApp Image 2020-08-27 at 15.14.52.jp
קומונת כרמיאל
קומונת כרמיאל של נוע"ם מונה שבעה חברים. חברי הקומונה מתנדבים במהלך הבוקר בבית ספר 'האיריסים' ו'רקפת' בעיר וכן בפרויקט הילה.  בנוסף השינשינים פעילים בשעות אחר הצהרים בסניפי נוע"ם בחנתון, בכפר ורדים ובכרמיאל, במועדונית 'כיף לי אביב', במועדון ההזדמנות האחרונה בעיר ובפרויקט 'חינוך לפסגות'
WhatsApp Image 2020-08-26 at 07.21.02.jp
קומונת קטורה
קומונת נוע"ם בקיבוץ קטורה מונה חמישה חברים. חברי הקומונה מתנדבים במהלך הבוקר בחינוך בישוב קטורה ופעילים בשעות אחר הצהרים בסניף נוע"ם בקטורה  בכוללות בקיבוץ וכן בפרויקטים שונים במשק.
WhatsApp Image 2020-08-26 at 07.19.52.jp
קומונת ירושלים
קומונת ירושלים של נוע"ם מונה שבעה חברים. חברי הקומונה מתנדבים במהלך הבוקר בבתי הספר 'קשת-תלפ"ז' ו'אורט בית הערבה' וכן במרכז אתנחתא. בנוסף השינשינים פעילים בשעות אחר הצהרים  בסניפי נוע"ם השונים בעיר ירושלים ובמודיעין ומבצעים תפקידים תנועתיים נוספים ובנוסף פעילים גם במנהלת קהילתי 'תלפיות מזרח' בפעילות 'חינוך לפסגות' וכן במרכז אתנחתא.
WhatsApp Image 2020-08-27 at 15.44.13.jp
קומונת תל אביב
קומונת נוע"ם בתל אביב מונה שבעה חברים. חברי הקומונה מתנדבים במהלך שעות הבוקר בבתי הספר 'המשותף' 'קשת' ובפרויקט 'הילה' בתל אביב. בשעות אחר הצהרים במרכזי הנוער השכונתיים (מנ"ש) בבית דני, ביפתי ובבית טובן ומתמקדים בסיוע לימודי וחברתי לתושבי העיר פעילים חברי הקומונה בסניפי נוע"ם בתל אביב ובהוד השרון.