top of page

נוע"ם והתנועה המסורתית

נוע"ם הוא ארגון הנוער של התנועה המסורתית בישראל. התנועה המסורתית היא זרם ביהדות, המבוסס על אמונה באלוהים והמשלב בגישתו נאמנות למסורת היהודית ולהלכה, לצד פתיחות לעולם המודרני ולתרבות הדמוקרטית וההומניסטית. היהדות המסורתית רואה את ההלכה כמכלול דינמי ומתפתח של ערכים החייב להתאים לעצמו לתנאי המקום ולנסיבות המשתנות בכל דור ודור.

​התנועה המסורתית היא תנועה ישראלית במהותה ובצביונה, ועם זאת בעלת זיקה ליהדות הקונסרבטיבית העולמית. התנועה ברחבי הארץ, על כל אגפיה, מהווים בית לאנשים רבים המוצאים בהם יהדות חמה ומסבירת פנים, המשלבת אמונה, מסורת ומסגרת קהילתית עשירה בערכים יהודיים דמוקרטיים.

בדף זה תוכלו להנות מסרטונים קצרים באשר להיווצרותה, מטרותיה, ואופייה בארץ ובתפוצות.

על היווצרות הזרמים ביהדות
הרב ירח ב. מאירסדורף

רקע כללי על התנועה
עם ד"ר יזהר הס, מנכ"ל התנועה המסורתית לשעבר

קשר עם יהדות התפוצות
עם דבורה גרינברג, מנהלת מחלקת חינוך והדרכה

על התנועה המסורתית
עם הרב אנדי סאקס

bottom of page