top of page
20130910_171013.jpg

עלינו

נוע"ם - נוער מסורתי, היא תנועת נוער כלל ישראלית המקיימת חיי קהילה יהודיים-מסורתיים. התנועה הוקמה בשנת 1977, ופועלת ברחבי הארץ כבר קרוב ל-40  שנה. התנועה פועלת להעמקת השייכות היהודית על ידי שיח פתוח, לימוד מעמיק וחוויה משמעותית, תוך שמירה על גישה פלורליסטית ומכבדת

 

חברי נוע"ם נפגשים פעמיים בשבוע באחד מ-20 סניפי התנועה הפרושים ברחבי הארץ. הם משתתפים בפעילויות המבוססות על ערכי היהדות המסורתית, מעורבות חברתית, עזרה לזולת ועוד. נוע"ם מחנכת את הפעילים והפעילות שלה לחיי קהילה יהודית-מסורתית ויוצרת, ציונות ואהבת הארץ, פלורליזם, דמוקרטיה, שמירה על כבוד האדם, שוויון וסובלנות. דגש מיוחד ניתן בכל פעילות התנועה לתעל"ה (תיקון עולם למען הכלל) הן בלימוד ובעיקר בחיי המעשה. פעילי נוע"ם מתנדבים ופועלים כדי לקדם צדק חברתי בישראל

"דרכיה דרכי נוע"ם  וכל נתיבותיה שלום" (משלי ג', י"ז)
 

נוע"ם - נוער מסורתי, היא תנועת נוער המהווה קהילה יהודית פלורליסטית, מייסודה של התנועה המסורתית.

 

אנו מקדמים ומקדמות חברה בה הנוער לוקח אחריות על עתידו ומעצב את זהותו האישית והיהודית, בשאיפה לייצר אזרחות פעילה ואכפתית המקדמת חברה ישראלית שוויונית ודמוקרטית.

 

נוע"ם מקיימת פעילות ארצית במגוון קהילות, באקלים נגיש ומשלב המכבד כל אדם. זאת באמצעות נוער המחנך נוער, הגדל להגשים את ערכי התנועה דרך מסגרות ההגשמה והתנועה הבוגרת לנוע"ם.  

 

פעילות התנועה מושתתת על חינוך לעקרונות היסוד שלה: קהילה פלורליסטית; יהדות מסורתית יוצרת; דמוקרטיה ושוויון; ציונות ואהבת הארץ; מעורבות חברתית ותיקון עולם; אחריות, עצמאות וקבלת החלטות.

IMG_3815.JPG

חזון נוע"ם

IMG_6722.JPG
00:00 / 02:06

מילים: אורי אילון

לחן: אהוד בנדל

עיבוד לשיר: דרור אלכסנדר

ביצוע: להקת שירת מחר

ניהול והפקה: כרמיאל פרוטקוף

אם נתקלת בדרך

בחולצה עם עץ קטן,

דרכיה דרכי נועם

זהו הסימן. 

 

כיף לצד תורה,

קיבוץ והתיישבות,

זה אתה ואני

נוער מסורתי. 

 

אל נופיה נצא 

אל הארץ שלי,

ציונות ודרך ארץ

נוער מסורתי.

כיף לצד תורה,

קיבוץ והתיישבות,

זה אתה ואני

נוער מסורתי. 

 

סובלנות, פלורליזם,

תורה ומצוות,

אנטי פונדמנטליזם, 

יחס למיעוט. 

 

כיף לצד תורה,

קיבוץ והתיישבות,

זה אתה ואני

נוער מסורתי. 

המנון נוע"ם

ארכיונוע"ם

כל ההיסטוריה של נוע"ם במקום אחד!

בארכיון תוכלו למצוא את מאגר ההדרכה החדש, שמות גרעיני נוע"ם לאורך השנים, עצי משפחה נועמסיטים ועוד שלל של חומר ארכיוני נוע"מסיטי.

IMG_5838.JPG

חוקת נוע"ם

bottom of page