top of page

קורס הדרכה בנוע"ם

קורס ההדרכה של נוע"ם, הקוה"ד, מתקיים במהלך כיתה ט' (שכבת שלכת) ומכשיר את חניכי השכבה להדרכה סניפים. בקורס מועברים נושאים שונים אודות מנהיגות והדרכה - מתודות ועקרונות הדרכה, היכרות עם ערכי נוע"ם וכן העשרות בנושאי מסורת, התנועה המסורתית והעשרות כלליות.
במהלך הקורס ניתן מקום משמעותי להתנסויות בהדרכה של החניכים ולאחר פסח הם משתלבים בהדרכה בסניף באופן מבוקר ומלווה ע"י המדריכים, כחלק מתהליך הכשרתם.
בנוסף, חניכי קורס הדרכה משתתפים במפעלים הארציים- טיול סוכות, שבתון ארצי, טיול פסח ובסמינר חנוכה יחד עם התיכוניסטים.

קורס ההדרכה מועבר ע"י השכבה הבוגרת בסניף וכן ע"י מתנדבי שנת השירות של התנועה.

 
כל חניך מוזמן לקחת חלק בפעילות קורס ההדרכה באזור מגוריו אפילו אם אין הוא מעוניין להדריך בשנת הפעילות הבאה!

bottom of page