top of page

השתלבות בנוע"ם - תוכנית אביבים 

אנו סבורים כי הפסוק בספר בראשית "וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים" כולל באופן טבעי גם נשים וגברים עם מוגבלות, שכן אלו הם חלק בלתי נפרד מהקהילה ומהפסיפס החברתי הישראלי. באמצעות התכניות שלנו, מבקשים ליישם הלכה למעשה תפיסה זו.

החזון שלנו הוא כי בכל אחד ואחד מסניפי נוע"ם בכל הארץ ובכל מפעלי התנועה לאורך השנה כולה יתקיים שילוב משמעותי ומלא של ילדים ונוער עם מוגבלות.

נוע"ם מפעילה את תכנית "אביבים" – השתלבות של ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים בכל סניפי תנועת הנוער בארץ ובכל מפעלי התנועה הארציים.
המטרה המרכזית של התוכנית הינה השתלבות משמעותית של ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים בפעילויות השונות של נוע"ם תוך הקניית ערכי תנועת הנוער.

 

השתלבות של ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים בתנועה נעשית בשתי דרכים:
1. השתלבות יחדנית חניכים עם צרכים מיוחדים משתלבים בתוך הקבוצות הקיימות בסניף נוע"ם לפי הגיל המתאים.​

2. השתלבות קבוצתית קבוצה קטנה של חניכים עם צרכים מיוחדים הפועלת כקבוצה בתוך סניף נוע"ם ומשתתפת בכל פעילויות הסניף והתנועה.

 
תכנית "
אביבים" חרטה על דגלה מקצועיות וגיבוש כלים מיטביים להשתלבות ילדים ונוער בתנועת נוע"ם.
במסגרת זו משתתף צוות ההדרכה של התכנית במפגשי הכנה מרוכזים כבר מתחילת שנת הפעילות. במשך השנה נמצאים המדריכים תחת הדרכה ולווי פרטניים של אנשי מקצוע והם גם משתתפים בתכנית השתלמויות שנתית.

Logo Jewish Agency.jpg

 התכנית נתמכת על ידי

bottom of page